پیشنهاد همکاری می شاپ

فروشگاه می شاپ فارسی  آمادگی خود را برای کلیه همکاری‏ های مشترک اعلام و از پیشنهادهای شما در این زمینه استقبال می‏ کند .

چنانچه هرگونه پیشنهاد همکاری در زمینه کلیه خدمات ارائه شده یا قابل ارائه در فروشگاه می شاپ فارسی دارید، می‏ توانید از طریق صفحه تماس با ما، آن را مطرح کنید.


 

فروشگاه می شاپ فارسی